Trektocht door de Famenne vanaf Barvaux

forêt rencontrée au cours de la randonnée pédestre Famenne au départ de Barvaux

Korte beschrijving

De trektocht die door de Famenne loopt met als vertrekpunt Barvaux doet u deze bijzondere geografische streek leren kennen, de Famenne. Het is een verrassende streek, op meerdere vlakken, want van de ene kant heeft ze soms een ruw en kaal aspect, maar elders treffen we onverwachte schatten aan. Deze wandeling geeft u daar een goed idee van.

Een beetje uitleg

Wandeling door het hartje van de Famenne

De ondergrond bestaat uit kleigrond, die vochtig en zwaar zijn, en is dus niet echt geschikt voor de landbouw. Ze toont een arm gezicht : bossen met kreupele bomen, magere teelten, vochtige weiden. We denken aan de streek rond Barvaux en Grandhan (wat betreft de gemeente Durbuy).

Een beetje plantenleer

Eens voorbij de spoorweg gaat een volledig verschillend universum open. We stappen het bois de la Famenne (het Famennebos) binnen. Dikwijls is de ondergrond vochtig, vanwege de bijna ondoordringbare kleigrondlaag. Om het mogelijk te maken voor sommige bomen (zoals de grove den of de pijnboom die van droge gronden houdt) om te kunnen gedijen op deze gronden hebben bosuitbaters grachten gegraven, om het water af te voeren.

De verscheidene planten die we hier kunnen vinden, zijn planten die typisch zijn voor vochtige zones.

De Moerasspirea en de Bloedzuring. De bloemen verschijnen van juni tot september en zijn witgeel. Ze staan rechtop als een tuil voor de eerste, of hangen in uitgerekte trossen voor de tweede.
Langs de grachten kan men hier en daar het Sint-Janskruid. Als we van kortbij kijken, zien we talrijke kleine gaatjes in de bladeren, vandaar de bijnaam Herbe à mille trous (kruid met duizend gaatjes) in het Frans. De plant bloeit met helgele bloemen van juli tot september.
We zijn in een Natura-2000-zone. Het bos van de Famenne is inderdaad onderworpen aan de Europese directieven van Natura 2000. Dit programma wordt op Europese schaal uitgevoerd, maar met eigen accenten in elke staat van de Unie. Zo gaat men er op letten bepaalde soorten te beschermen, evenals hun milieu, zodat ze zich op harmonieuze wijze kunnen ontwikkelen. Om deze zones te kiezen worden precieze criteria in acht genomen. Ze worden dan ook goed gevolgd en verzorgd.

Praktisch

Vertrek : Barvaux (Parc Juliénas)
Wegwijzer : blauwe ruit
Afstand : 10,5 km
Duur : ongeveer 3u30
Moeilijkheidsgraad : gemakkelijk
Kenmerken : dorp – bosrand

Als het bestand onmiddellijk opengaat in de browser:

  • op computer, klik rechts + opslaan van doel van link.
  • op telefoon, lang duwen + link downloaden