Le Fond Wenin, een wandeling doorheen de kalksteenrichel en de vructbare zones van Wéris

Croix d'occis situées sur la promenade Fond Wenin rappellent la mort de deux jeunes par asphixie qui se sont endormis sur un four à chaud

Korte beschrijving

Le Fond Wenin is een wandeling doorheen de Kalksteenrichel waarbij u kennis kan maken met de graansoorten die in de vruchtbare zone van Wéris geteelt worden. Dit dorp kan meepraten over landbouwwerken, sinds het Neolithicum.

Een beetje uitleg

Kalksteen, zeker als het gemengd is men een leemlaag zoals hier, geeft een vruchtbare grond, die al sinds lang gebruikt wordt voor landbouw. Denk even aan de hunebedden en de menhirs die dateren uit het Neolithicum. Tijdens deze periode van de prehistorie ontstaat de landbouw en de veeteelt.

Gewassen op de Calestienne

De haver voor veevoeder wordt gezaaid in de winter en dikwijls vergezeld van een voederleguminose zoals luzerne, lupine of klaver. Leguminozen zijn in staat de stikstof uit de lucht te halen en deze aan de grond door te geven, wat interessant is bij rotatielandbouw. De zomergerst wordt in maart gezaaid en geoogst in juli en augustus. De aaren zijn bedekt met haren. Het graan dient voor de voeding van vee, en de stengels geven stro. Ontkiemende gerst wordt ook mout genoemd en wordt gebruikt bij het brouwen van bier en in distillerieën.

Pas Bayard

We verlaten het pad dat parallel loopt met de wandeling van de Mégalithes, en we kome aan bij een struikbosje dat de huizenrij volgt. Daar zijn we bij een kleine beek die naar de plaats Wénin werd genoemd. Enkele prachtige bomen sieren de doorgang : vier eiken en drie beuken waren zeker al aanwezig voor wij geboren waren. Let op de typische boomsoorten van de vochtige zones, daar waar de beek stroomt : wilgen, populieren en elzen verdragen slecht de droogtes. Er ontspringen verscheidene bronnen op het grondgebied van Oppagne en Pas-Bayard. Als we door dit laatste gehucht stappen, merken we wellicht met een beetje geluk de vele huismussen die rond de boerderijen leven. Het is sinds kort een beschermde vogel.

Twee dodenkruisen

Net voor we opnieuw op de N841 komen zien we naast de weg die naar links vertrekt twee kruisen in kalksteen. ze staan er sinds 1733, als aandenken aan twee jongelingen uit Mormont. Op terugweg van een feest in Barvaux, zijn ze hier gestopt om te rusten en zijn gestikt door de giftige gassen afkomstig van een kalkoven vlakbij. Met de kalksteen in de ondergrond vond men vroeger dit soort ovens dikwijls in deze streek. Men kwam van ver om kalk te kopen, dat in de bouw gebruikt werd.

Praktisch

Vertrek : Wéris (place Arsène Soreil)
Wegwijzer: geel kruis 2
Afstand : 8 km
Duur : ongeveer 2u40
Moeilijkheidsgraad : gemakkelijk
Kenmerken : dorp – bosrand

Als het bestand onmiddellijk opengaat in de browser :

  • op computer, klik rechts + opslaan van doel van link.
  • op telefoon, lang duwen + link downloaden